Ghi nhớ các con vật

Bé có một trí nhớ tốt như bạn Cáo của chúng tôi không? Hãy ghi nhớ hình ảnh và tìm ra con vật đang ẩn náu.