Triết lý và đạo đức làm việc của công ty

Công ty HiPP đã có hơn 5 thập kỷ đi theo các chủ đề ý thức và sự nhạy cảm từ thiên nhiên, con người và nền kinh tế. Claus Hipp bảo đảm chất lượng sản phẩm bằng danh dự cá nhân.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về sự suy đồi đạo đức chung của xã hội. Tác động của các quyết định dựa trên lợi nhuận ngắn hạn là một nguyên nhân ngày càng gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu hoá. Điều kiện lao động nghèo nàn, thiếu trách nhiệm xã hội và sự không tồn tại của đạo đức và các giá trị đạo đức trong kinh doanh cũng là các chủ đề lặp lại.

Công ty chúng tôi có gốc rễ trong truyền thống Kitô giáo, và đã giới thiệu Quản lý Đạo đức Nội bộ vào năm 1999 trong một nỗ lực chủ động đối phó với những diễn biến đáng lo ngại.