Menu

Tầm quan trọng của Omega - 3

Omega-3 đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh để phát triển các tế bào não và thần kinh. Bởi vì trong hai năm đầu đời, não tăng trưởng và trưởng thành với tỷ lệ đặc biệt, việc hấp thụ thường xuyên axit béo Omega-3 là đặc biệt quan trọng: 0.5% lượng năng lượng hàng ngày của trẻ sơ sinh cần được bảo vệ bởi các axit béo Omega-3 . Sữa công thức hữu cơ HiPP và các bột ăn dặm hữu cơ HiPP kết hợp với sữa (từ tháng thứ 4) chứa các axit béo omega-3 có giá trị từ các thành phần hữu cơ tự nhiên.

Do đó, mẹ có thể chắc chắn rằng các nhu cầu Omega-3 của em bé được đảm bảo - theo một cách hoàn toàn tự nhiên. Bằng cách này, em bé của mẹ nhận được những thứ cần thiết cho sự phát triển lành mạnh, ngày trong ngày. Ở đây bạn có thể thấy trong ví dụ của một đứa trẻ 7 tháng tuổi, làm thế nào cung cấp Omega-3 hàng ngày để được đảm bảo với các công thức sữa HiPP và các sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP hữu cơ.

Đáp ứng yêu cầu hàng ngày về Omega-3 với các sản phẩm HiPP từ sáu tháng

* Omega-3 hàng ngày được khuyến cáo cho trẻ sơ sinh từ 4 đến 12 tháng tuổi là 0,5% lượng năng lượng mỗi ngày.