Hướng dẫn đăng ký HiPP BabyClub

Ba mẹ lưu ý:

- Mỗi tài khoản mới đăng ký BabyClub thành công trong tháng được nhận 01 quà tặng đến từ HiPP.

- Chỉ áp dụng cho tài khoản đăng ký BabyClub mới trong tháng

- KHÔNG ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC NHẬN QUÀ TỪ CHƯƠNG TRÌNH CSKH KHÁC CỦA HiPP

- HiPP từ chối tặng quà cho thông tin cung cấp bị sai hoặc không đầy đủ

- Với những tài khoản BabyClub cùng một số điện thoại hoặc cùng địa chỉ nhận bưu điện, cùng thông tin con sẽ chỉ nhận được 1 phần quà.

- Hệ thống tự động loại bỏ thông tin bị trùng

NGƯỜI NHẬN KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ CHI PHÍ PHÁT SINH