Bé của bạn có bú đủ sữa?

Tổng lượng sữa mà con bạn bú có thể thay đổi từ bữa ăn này sang bữa ăn khác cũng như từ ngày này sang ngày khác.

Dấu hiệu cho thấy bạn có đủ sữa: Bé của bạn thay tã 4-5 lần/ngày. Thêm vào đó, bạn có thể cân bé một tuần một lần.