Đa dạng sinh học

Đa dạng loài và hệ sinh thái cần được bảo vệ

Ngoài biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, và sự mất mát của các loài trên thế giới là đáng báo động: 60% các hệ sinh thái bị coi là bị phá hủy và 20% động vật có vú đang bị đe doạ bởi sự tuyệt chủng. Trong sáu năm qua, một con đã bị tuyệt chủng hàng tháng. Do sự biến mất của môi trường sống, các loài và gen, thiên nhiên đang trở nên nghèo hơn và các nguyên tắc cơ bản cho cuộc sống con người đang gặp nguy hiểm.

Trang trại Ehrensberg - mô hình kinh doanh đa dạng sinh học

Thử nghiệm một mô hình kinh tế kinh doanh cho đa dạng sinh học như là một mô hình cho các nhà sản xuất của chúng tôi.

Sử dụng giấy tái chế

Sử dụng thường xuyên giấy tái chế bảo vệ đa dạng rừng.

Bảo vệ khí hậu và nước

Việc bảo vệ và chăm sóc các động vật trong vườn phù hợp với các loài là những thành phần chính của việc nuôi sinh thái.

Đa dạng sinh học trong một Công ty Tốt

HiPP là một thành viên của Dự án Đa dạng sinh học trong Sáng kiến Công ty Tốt.

Chiến dịch HiPP

HiPP cam kết đa dạng sinh học và chống lại kỹ thuật di truyền cây trồng.