Nguồn gốc của sữa hữu cơ

Sữa hữu cơ để sản xuất sữa công thức hữu cơ HiPP đến từ đâu?

HiPP chỉ sử dụng sữa từ các trang trại tuân thủ chặt chẽ các quy định về canh tác hữu cơ. Các con bò được nuôi trong điều kiện thích hợp và chăn thả trên 200 ngày mỗi năm trên các đồng cỏ tự nhiên được nuôi không có phân khoáng hoặc phun hoá học tổng hợp. Cho các động vật ăn cỏ tự nhiên, cỏ khô hay ngũ cốc đảm bảo chất lượng hữu cơ tốt nhất, từ đó thu được nguồn dinh dưỡng và sữa lành mạnh. Điều đó tạo nên giá trị cho sữa công thức hữu cơ của HiPP.

Sữa hữu cơ HiPP được kiểm soát chặt chẽ

Tất cả điều này được kiểm tra liên tục bởi các cơ quan kiểm soát độc lập. Ngoài ra, HiPP kiểm soát tất cả các sản phẩm với các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so với các cơ quan pháp luật quy định. Điều này đảm bảo rằng HiPP có sữa hữu cơ tốt nhất cho con bạn sử dụng.