Tiến sĩ Hans Müller: cha đẻ của chăn nuôi hữu cơ

Tiến sĩ Hans Müller sinh ra tại bang Bern, năm 1892. Ở đó ông lớn lên trong số sáu anh chị em tại một trang trại ở thung lũng Emmental. Cho đến đầu thập niên 1930, Müller làm việc như một giáo viên. Kinh nghiệm của ông về những khó khăn của gia đình nông dân và những vấn đề xã hội liên quan đến nó khiến ông quyết định đi vào chính trị.

Tiến sĩ Hans Müller, trong quá trình làm việc chính trị, bao gồm 19 năm trong Quốc hội, đã thuyết phục rằng những vấn đề cơ bản của cuộc sống nông thôn không thể giải quyết ở cấp độ chính trị, nhưng nông dân sẽ phải tự giúp đỡ mình.

Ông tập trung chủ yếu vào trang trại nhỏ và làm thế nào để đảm bảo sự tồn tại của họ. Tiến sĩ Hans Müller đã nhìn thấy một khả năng tự lực nông thôn trong việc từ chối canh tác thông thường, giảm chi phí và duy trì sinh vật đất, cũng như trong sản xuất thực phẩm chất lượng cao.

Cùng với vợ, Tiến sĩ Marie Müller, bác sĩ, nhà nghiên cứu về vi khuẩn và nhà khoa học về đất, Tiến sĩ Hans Peter Rusch, ông đã phát triển phương pháp canh tác sinh học hữu cơ.

Trong nhóm ba người này, Tiến sĩ Hans Müller đã đảm nhiệm nhiệm vụ thực hiện những đổi mới khoa học đã được thử nghiệm bởi vợ mình và các kết quả nghiên cứu về vi trùng học của Rusch vào thực tiễn nông thôn.

Với phương pháp mới của họ, họ đã mang lại động lực mới cho nền nông nghiệp Thụy Sĩ và hơn thế nữa. Tương tự như phương pháp sinh học năng động, cũng được phát triển ở Thụy Sĩ bởi Rudolf Steiner, nông nghiệp hữu cơ-sinh học sau đó lan rộng ra các nước khác.