1956: Tiên phong trong canh tác hữu cơ

Cùng với việc sản xuất thực phẩm dành cho trẻ em đầu tiên, Georg Hipp bắt đầu với việc trồng rau quả và trái cây trên đất tự nhiên và không sử dụng hóa chất vào năm 1956. Ấn tượng với ý tưởng của nhà tiên phong Thụy Sĩ, tiến sĩ Hans Müller, - hiện nay ông đã có một mục tiêu: sản xuất thức ăn cho trẻ sơ sinh lành mạnh và ngon từ các nguyên liệu hữu cơ.

Trang trại của gia đình Ehrensberg gần Pfaffenhofen sau đó chuyển sang sản xuất hữu cơ. Son Claus và hai anh em của ông, Georg và Paulus, tiếp quản công việc năm 1967 và phát triển ý tưởng canh tác hữu cơ hơn nữa, từng bước.

Là một nhà tiên phong trong canh tác hữu cơ, Claus Hipp đã đi từ nông dân này đến người nông dân khác để thực hiện nhiệm vụ khó khăn trong việc nâng cao nhận thức. Dần dần ông đã thuyết phục được nông dân về ý tưởng của mình, và ông đã xây dựng được một mạng lưới các nhà thầu nông nghiệp hữu cơ.