Skip to main content

Sữa công thức

HiPP đã phát triển một công thức sữa mới dựa trên những phát hiện khoa học mới nhất trong nghiên cứu về sữa công thức. Chúng được thiết kế phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của bé ở mỗi độ tuổi tương ứng. HiPP Organic Combiotik đã được phát triển dựa trên mô hình thiên nhiên.

Sản phẩm tìm được: {{ countAllLabel }}

Bộ lọc