Những câu hỏi thường gặp liên quan đến chế độ ăn của trẻ tập đi

Ăn tại bàn ăn

Làm thế nào tôi có thể thay đổi chế độ ăn của con tôi từ ăn dặm thuần túy sang ăn thực phẩm chung trong bữa ăn của gia đình?

Con tôi rất kén chọn

Con tôi rất kén chọn và từ chối rất nhiều loại thực phẩm - tôi có thể làm gì?

Cần bổ sung bao nhiêu?

Làm thế nào để tôi biết rằng con tôi ăn đủ no và nhận được tất cả các chất dinh dưỡng mà con cần?

Cách ăn uống

Làm thế nào tôi có thể dạy cho con tôi nhai?

Uống

Trẻ tập đi uống nên uống bao nhiêu?

Cái gì không phù hợp?

Những loại thực phẩm nào không phù hợp?