Bao bì - giải pháp thân thiện với môi trường

HiPP nỗ lực tối đa để giảm tối thiểu lượng vật liệu bao bì để bảo vệ nguồn tài nguyên. Tất cả các bao bì mới phải luôn luôn có ý nghĩa sinh thái hơn bao bì tiền nhiệm của nó. Chỉ có vật liệu làm từ bìa tái chế hoặc sợi nguyên sinh sinh thái được sử dụng cho dòng bao bì thứ cấp.

Dùng một lần hay tái sử dụng

Một phân tích được thực hiện bởi Viện Sinh thái học Ứng dụng ở Freiburg, Đức, cho thấy lọ HiPP dùng một lần là giải pháp thân thiện với môi trường hơn so với các hệ thống tái sử dụng. Bao bì tái sử dụng chỉ có lợi thế - ví dụ trong ngành công nghiệp giải khát - khi sử dụng lọ thủy tinh chuẩn. Nếu có thể, các tuyến đường vận chuyển có thể được cắt ngắn. Trong thời gian này, không thể đưa ra một hệ thống có lợi cho sinh thái bao bì tái sử dụng được giới hạn trong việc sử dụng lại các bình thực phẩm cho trẻ em. Dựa trên kết quả kiểm tra, HiPP đã đẩy nhanh việc tối ưu hóa hệ sinh thái của hệ thống lọ dùng một lần. Trọng lượng thủy tinh, ví dụ, đã được giảm khoảng 15% trong tám năm qua.

Nhựa và thủy tinh – Phép so sánh

Viện Nghiên cứu Sinh thái Ứng dụng ở Freiburg cũng đã được HiPP ủy nhiệm để phân tích các khía cạnh sinh thái của bao bì nhựa và thủy tinh bởi vì phạm vi HiPP cũng bao gồm sản xuất cốc nhựa từ đầu năm 2010. Lợi ích của nhựa từ quan điểm của người tiêu dùng bao gồm trọng lượng nhẹ và chống vỡ. Với việc đưa ra chất liệu nhựa, lượng bao bì thủy tinh đã giảm 18% trong năm 2010 so với năm 2009. Mặt khác, sản xuất cốc HiPP đã tăng lên trên mức trung bình do nhu cầu cao.

FSC và giấy tái chế

HiPP sử dụng bao bì có chứng nhận FSC từ sợi nguyên chất cho các sản phẩm có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, ví dụ: túi trà, để ngăn ngừa bất kỳ ô nhiễm với dư lượng như mực in khoáng sản dựa trên giấy từ giấy tái chế. Mực in không chứa dầu mỏ được sử dụng cho phần lớn bao bì HiPP. Mực cho hộp gấp cao cấp được sử dụng cho sữa, ví dụ như mực in thực vật.