Giải thưởng & Giấy chứng nhận

Vị trí số 1 trong xếp hạng hình ảnh của tạp chí WirtschaftsWoche

Ngày 25 tháng 5 năm 2013
Người tiêu dùng (8400 người được hỏi) lại một lần nữa bình chọn cho HiPP là công ty bền vững nhất tại Đức vào năm 2013.

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự tin tưởng mà họ đã dành cho chúng tôi. Đồng thời, việc bỏ phiếu tiêu dùng là động lực khuyến khích HiPP duy trì các nỗ lực để tiếp tục đảm bảo cung cấp các sản phẩm hữu cơ chất lượng đáng tin cậy và chất lượng cao. Năm 2011 và 2012 HiPP đã được bình chọn là công ty bền vững nhất ở Đức trong tạp chí WirtschaftsWoche theo các cuộc khảo sát người tiêu dùng đại diện.

Năm nay, HiPP đã được đề cử cho vị trí đứng đầu từ 103 công ty trong 17 lĩnh vực. Xếp hạng 2 và 3 là nhà sản xuất thiết bị gia dụng Miele và chuỗi nhà hàng dm.

Ba vị trí cuối cùng được  trao cho McDonald's, và các cửa hàng quần áo H & M và KIK. Khảo sát cho thấy trên toàn bộ rằng người tiêu dùng chọn một thương hiệu không chỉ vì bản thân sản phẩm, mà còn cho sự cam kết của công ty đối với các vấn đề môi trường và xã hội.

Giải thưởng CSR của Chính phủ liên bang Đức

Ngày 24 tháng 4 năm 2013
HiPP đứng đầu bảng là một trong những công ty có trách nhiệm nhất ở Đức

HiPP đã được trao giải nhất cho cam kết nổi bật của mình trong lĩnh vực môi trường và cộng đồng, quản lý kinh doanh, thị trường và nơi làm việc và đã rất vui mừng nhận được công nhận là công ty có trách nhiệm nhất về quy mô của nó ở Đức (500 - 4.999 nhân viên). Vào ngày 24 tháng 4, Gerd Hoofe, thư ký của Bộ Lao động và Xã hội Liên bang và chủ tịch giám khảo, đã vinh danh tổng cộng 4 công ty có quy mô khác nhau tại một sự kiện tại Postbahnhof Berlin.

Thông tin chi tiết về các hoạt động CSR của HiPP có thể được tìm thấy ở đây.

Giải thưởng bền vững Đức năm 2012 của Chính phủ Liên bang Đức

Ngày 7 tháng 12 năm 2012
HiPP được vinh danh là một trong 3 công ty bền vững nhất ở Đức.

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2012, người chiến thắng giải thưởng Doanh nghiệp bền vững của Chính phủ Liên bang Đức đã được vinh danh tại Düsseldorf. Các ứng viên đã được trao giải thưởng cho sự thành công trong kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tiết kiệm nguồn lực của môi trường. Chỉ có các công ty chứng minh có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý bền vững và khuyến khích nhận thức xã hội định hướng trong tương lai thông qua hoạt động kinh doanh của họ được lựa chọn.

Giải thưởng danh dự trao cho Giáo sư Tiến sĩ Claus Hipp

28 tháng 11 năm 2012
Giải thưởng danh dự trao cho Giáo sư Tiến sĩ Claus Hipp do Bộ Lao động và Xúc tiến xã hội, Gia đình và Phụ nữ Bavarian State và Đại diện Công dân Cao cấp của Nhà nước trao tặng

Giải thưởng Nhà nước "Reife Leistung" ("công việc tuyệt vời") đã được trao cho 11 người đoạt giải của Bộ Lao động và Xúc tiến xã hội, Gia đình và Phụ nữ Bavarian State và Đại diện Công dân Cao cấp của Nhà nước tại Künstlerhaus Munich vào ngày 27 tháng 11 năm 2012. Giải thưởng được trao cho Christine Haderthauer, Giáo sư Claus Hipp, Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Bavarian. Giải thưởng này là sự khác biệt của người lớn tuổi trên khắp Bavaria, người có cam kết đặc biệt trong các lĩnh vực xã hội, thể thao, kinh tế hoặc văn hoá.

FAUN - Trách nhiệm và Phát triển Bền vững

22 tháng 11 năm 2012
FAUN - Trách nhiệm và Phát triển Bền vững - Nhà xuất bản Deutsche Standards EDITIONEN và Ernst & Young

Lần đầu tiên trong năm nay, hợp tác với nhà xuất bản Deutsche Standards EDITIONEN, công ty kiểm toán Ernst & Young đã trao tặng FAUN, một giải thưởng đặc biệt cho các doanh nghiệp gia đình Đức. Giải thưởng được trao cho quản lý thương hiệu xuất sắc trong ba loại: 1. Truyền thống & Đất đai, 2. Trách nhiệm và Tính bền vững, 3. Sáng tạo. Giải thưởng liên ngành này bao gồm các lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ và công nghiệp. Trong tương lai, FAUN sẽ được trao ba năm một lần. Giải thưởng này, tên FAUN được tạo ra như một từ viết tắt của thuật ngữ tiếng Đức cho các doanh nghiệp gia đình, "Familienunternehmen", được thiết kế bởi Olaf Salié, Giám đốc điều hành của Deutsche Standards EDITIONEN, và nhà thiết kế Daniel Bergs. Nó tượng trưng cho sự bắt nguồn, sự tăng trưởng, đổi mới và mối quan hệ giữa cây và gốc rễ - với gia đình và với thương hiệu của chính mình. Stefan Hipp đã nhận được giải thưởng trong hạng mục "Trách nhiệm và Bền vững" thay mặt Claus Hipp.