Rau hữu cơ

Rau hữu cơ của chúng tôi được nuôi trồng tự nhiên


Rau hữu cơ của HiPP được canh tác hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học hoặc thuốc trừ sâu tổng hợp và phân bón hóa học. Các trang trại đối tác của chúng tôi có điều kiện tuyệt vời như phân hữu cơ và hệ thống canh tác đa tầng thông minh, môi trường phát triển chim và côn trùng hữu ích có trách nhiệm kiểm soát sâu bệnh trên cây trồng. Chúng tôi tạo môi trường sống thích hợp cho chúng, giúp chúng phát triển ổn định trên các cánh đồng và đồng cỏ của HiPP: chúng tôi trồng các hàng rào, gieo trồng hoa dọc theo rìa đồng ruộng và chúng tôi thiết lập tổ cho chúng ở. Tất cả các biện pháp này được thực hiện để bảo vệ môi trường cân bằng sinh thái. Chúng ta có thể thu hoạch được số lượng ít hơn, nhưng bằng cách sử dụng các phương pháp tự nhiên, chúng ta bảo vệ khí hậu, nguồn nước và nâng cao chất lượng các thành phần dinh dưỡng của chúng ta.

Ví dụ: Rau chân vịt của HiPP chứa rất ít nitrat,  điều này lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ.