Menu

Điều khoản chung khi sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi

Gửi tới khách ghé thăm trang website của chúng tôi,

Trang sau, bạn sẽ tìm thấy các điều khoản sử dụng cụ thể cho các cung cấp và tính năng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu bạn có cơ hội để liên hệ và giữ liên lạc với chúng tôi. Xin lưu ý của các quy định sau khi việc sử dụng các đề nghị của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc sử dụng an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng bấm vào đây để đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng áp dụng cho bản tin, tất cả các hình thức liên lạc tại www.hipp.vn. Người dùng sẽ được thông báo về phiên bản hiện tại của các điều khoản chung về sử dụng trên các trang web. Trong trường hợp này, tất cả các dữ liệu cá nhân của người dùng phản đối, và tất cả các dữ liệu truy cập thuộc về người sử dụng này, sẽ tự động bị xóa. Ngoài ra, các nhà điều hành sẽ thông báo cho người sử dụng quyền này để phản đối, và trong thời hạn hai tuần một lần, trong trường hợp thay đổi. Sau khi đăng ký, và mỗi lần sử dụng tiếp theo, người dùng hoàn toàn chấp nhận phiên bản hiện tại của các điều khoản chung về sử dụng.

2. Các quy định đặc biệt cho các cuộc thi

Việc tham gia vào các cuộc thi khác nhau là chỉ dành cho người dung trưởng thành. Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý đối với các cuộc thi được tổ chức; không thay thế tiền mặt để trao giải trừ khi có quy định khác. Nhân viên của HiPP và người thân không được phép tham gia. Nếu cuộc thi được tổ chức với một đối tác, thì các nhân viên của các công ty đối tác và người thân của họ cũng bị loại trừ tham gia. Dữ liệu khách hàng không được bán hoặc cho bên thứ ba sử dụng, hoặc sử dụng với mục đích khác.