Skip to main content

Điều khoản chung khi sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi

Gửi tới khách ghé thăm trang website của chúng tôi,

Trang sau, bạn sẽ tìm thấy các điều khoản sử dụng cụ thể cho các cung cấp và tính năng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu bạn có cơ hội để liên hệ và giữ liên lạc với chúng tôi. Xin lưu ý của các quy định sau khi việc sử dụng các đề nghị của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc sử dụng an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng bấm vào đây để đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng áp dụng cho bản tin, tất cả các hình thức liên lạc tại www.hipp.vn. Người dùng sẽ được thông báo về phiên bản hiện tại của các điều khoản chung về sử dụng trên các trang web. Trong trường hợp này, tất cả các dữ liệu cá nhân của người dùng phản đối, và tất cả các dữ liệu truy cập thuộc về người sử dụng này, sẽ tự động bị xóa. Ngoài ra, các nhà điều hành sẽ thông báo cho người sử dụng quyền này để phản đối, và trong thời hạn hai tuần một lần, trong trường hợp thay đổi. Sau khi đăng ký, và mỗi lần sử dụng tiếp theo, người dùng hoàn toàn chấp nhận phiên bản hiện tại của các điều khoản chung về sử dụng.

2. Các quy định đặc biệt cho các cuộc thi

Việc tham gia vào các cuộc thi khác nhau là chỉ dành cho người trưởng thành. Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý đối với các cuộc thi được tổ chức; không thay thế tiền mặt để trao giải trừ khi có quy định khác. Nhân viên của HiPP và người thân không được phép tham gia. Nếu cuộc thi được tổ chức với một đối tác, thì các nhân viên của các công ty đối tác và người thân của họ cũng bị loại trừ tham gia. Dữ liệu khách hàng không được bán hoặc cho bên thứ ba sử dụng, hoặc sử dụng với mục đích khác.

4. Quy định đặc biệt cho các cuộc thi ảnh

Người dùng nhập hình ảnh tuyên bố rằng họ có quyền sử dụng không giới hạn đối với hình ảnh và đồng ý rằng ảnh sẽ để công khai trong thời gian dự thi cùng với dữ liệu bổ sung do người dùng cung cấp. Người dùng tham gia đồng ý rằng chúng tôi có thể đăng tải tên và dữ liệu được chọn tương ứng của họ; dữ liệu người chiến thắng có thể được chuyển cho đối tác để trao giải thưởng. Các bên thứ ba sẽ không nhận được bất kỳ dữ liệu bổ sung. Các bức ảnh có thể không phải là phi đạo đức, cho thấy những người được mô tả theo bất kỳ cách không phù hợp hoặc vi phạm theo bất kỳ cách nào theo luật hiện hành. Đặc biệt, những hình ảnh vô cảm, cực đoan và gây khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm. Nhà điều hành không có nghĩa vụ phải công bố bất kỳ hình ảnh. Không tuân thủ sẽ dẫn đến việc người dùng bị loại ngay lập tức và nếu cần, sẽ truy tố hình sự. Quyền sử dụng hình ảnh hơn nữa không được đưa ra và vẫn hoàn toàn thuộc về người dùng đã nhập chúng.