Skip to main content

Tìm kiếm thành phần hữu cơ HiPP

Vui lòng chọn 1 thành phần


Tìm hiểu chất lượng hữu cơ của HiPP


Sản phẩm hữu cơ của chúng tôi

Nó bắt nguồn như  một tầm nhìn của thương hiệu: HiPP đại diện cho chất lượng tốt nhất của canh tác hữu cơ. Chất lượng cao trong tất cả sản phẩm HiPP bắt đầu từ việc chọn đất trồng, hạt giống và nguyên liệu thô 

Tìm hiểu thêm


Con dấu hữu cơ của HiPP

Thậm chí chặt chẽ hơn, chính xác hơn và đáng tin cậy hơn: các bố mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào con dấu hữu cơ của HiPP. Trong cuộc phỏng vấn với GS.TS. Claus Hipp về sự khác biệt giữa chất lượng hữu cơ tiêu chuẩn và chất lượng hữu cơ HiPP

Tìm hiểu thêm