Uống từ cốc

Ngay cả những việc tưởng chừng đơn giản như uống nước bằng cốc cũng cần phải luyện tập: có thể mất từ 2 đến 3 tháng. Vì vậy, thời điểm hợp lý để bắt đầu là khi trẻ từ 7 đến 8 tháng.

Bạn có thể khiến việc uống nước bằng cốc cho bé thật dễ dàng bằng cách: sử dụng cốc nhựa đầu tiên vì nó không thể vỡ được. Khi bắt đầu, bạn hãy tự giữ cốc và chỉ cho bé uống một chút. Khi bé có thể tự giữ cốc, hãy sử dụng các loại cốc uống đặc biệt dành riêng cho việc học uống và để bé tự uống một mình.